LoRa Textie

Курсов проект, Хардуер
снимка 1 от проект LoRa Textie

Устройство за комуникация между двама души, чрез текстови съобщения на големи разстояния.

Иван Иванов от 11Г клас

Веселин Владимиров от 11Г клас