ECCS

Курсов проект, Хардуер
снимка 1 от проект ECCS
снимка 2 от проект ECCS
снимка 3 от проект ECCS
снимка 4 от проект ECCS

Emergency car crash system е система, която ще осигури безопасността ви на пътя. . Системата засича когато автомобилът катастрофира посредством сензор. При засичане, чрез GPS модул ще се генерират координатите на автомобила и след това посредством GSM модул ще се изпращат до контакти за спешни случаи, които ще бъдат предварително въведени. Ако потребителя желае, може да въведе само лични контакти за спешни случаи или може да въведе и контактите на центровете за спешна помощ. Към устройството има и сензор, който засича нивото на дим и следи за възникването на пожар.

Ивайла Панайотова от 11В клас

Милица Кирякова от 11В клас