Изготвили проекта

  • Божидар Попниколов - 10В
  • Александър Георгиев - 10В
  • Георги Станачков - 10В
  • Калоян Чакъров - 10В
  • Християн Тодоров - 10В
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е разработен за Hack TUES.

Описание на проекта

Получихме позитивна оценка от Hack TUES GG и се мотивирахме да довършим проекта. Нашето приложение може да се ползва от обикновенни туристи до биолози и зоолози. Надяваме се да уведомим възможно най-много хора за различните видове животни и растения и как да ги опазват. Приложението взима локацията на устройството ви и показва видовете растения и животни в района, в който се намирате. За всеки вид има малко информация относно хабитата им, как се държат около хора и дали са застрашени. Най-голямата трудност може да се нарече и най-голямата ни грешка, а именно, че не знаехме с какво се забъркваме, когато избрахме да правим приложение. Горди сме с идеята ни, но най-вече се гордеем с това, че успяхме за по-малко от месец да научим как се правят приложения.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?