Ocean Paint

Оживява динамичната екосистема на океана чрез интерактивна симулация. Потребителите могат да изграждат морската флора и фауна, както и да изследват въздействието на индустриалните дейности като корабоплаване и петролни платформи. След симулацията, екосистемата на потребителя се качва като пост, който всеки може да види и ако хареса да редактира в негов стил.

Иван Ламбев от 10Г клас

Антон Станков от 10Г клас

Тодор Стойменов от 10Г клас

Борислав Борисов от 10Г клас

Борис Стоянов от 10Г клас

снимка 1 от проект Ocean Paint
снимка 2 от проект Ocean Paint