.2

Извънкласна дейност, Софтуер
снимка 1 от проект .2
снимка 2 от проект .2
снимка 3 от проект .2
снимка 4 от проект .2

Времева база данни

Димо Йорданов от 12Б клас

Димитър Желев от 10Г клас