Изготвили проекта

  • Огнян Барух - 12А
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е дипломна работа.

Описание на проекта

Главната мотивация да разработя този проект е желанието да се занимавам с нови технологии, с които да създам завършен продукт, който да има потенциала да излезе на пазара. Проектът е предназначен за всеки, който иска да улесни своето ежедневие и да не претърсва своята раница или чанта за ключ за входа. Дипломната работа представлява система от свързани камера, ключалка и микрокомпютър, която създава по-лесен и сигурен начин да достъпим нашия дом. Когато камерата засече обект със сензора си за движение, се изпълнява алгоритъм за лицево верифициране, за да провери дали засеченият обект е човек и дали той е в списъка с позволени хора. Ако лицето е познато, се отключва ключалка, която пуска човека да влезе. Създадено е и мобилно приложение, чрез което потребителят може отдалечено да отключва и заключва ключалката, отдалечено да взима изображения от камерата и да получава известие със снимка, когато камерата засече обект. Най-големите трудности бяха свързването на всички компоненти в проекта да работят заедно, така че той да придобие завършен вид и най-вече –да работи. Най-много се гордея с факта, че всички технологии, които използвах за разработката на дипломната работа, ми бяха абсолютно непознати в началото. Въпреки че всичко беше ново за мен, успях с много усилия да завърша проекта.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?