Станция за тестване на ракетни двигатели(и др.)

Целтан ни е да направим станция за измерване на мощността на ракетни(и др.) двигател (искахме да направим ракетен двигател и това е нашето извинение).

Евгени Попов от 11Г клас

Михаел Иванов от 11Г клас

снимка 1 от проект Станция за тестване на ракетни двигатели(и др.)
снимка 2 от проект Станция за тестване на ракетни двигатели(и др.)
снимка 3 от проект Станция за тестване на ракетни двигатели(и др.)