Doc Help

Извънкласна дейност, Софтуер
снимка 1 от проект Doc Help
снимка 2 от проект Doc Help
снимка 3 от проект Doc Help
снимка 4 от проект Doc Help

Doc Help е иновативен проект, насочен към подобряване на начина, по който лекари и пациенти общуват помежду си. Платформата е предназначена да рационализира целия комуникационен процес, от насрочване на срещи до споделяне на медицински досиета.

Боримир Ганчев от клас

Радослав Цветанов от клас