Fleeze

Курсов проект, Battle Bot
снимка 1 от проект Fleeze
снимка 2 от проект Fleeze

Battle bot

Александър Асенов от клас

Иван Петков от клас