SmartSOS

Курсов проект, Хардуер
снимка 1 от проект SmartSOS
снимка 2 от проект SmartSOS

Смарт часовник за възрастни с бутон за спешни случаи и следене на различни показатели.

Александра Стойчева от 11А клас

Десислава Стефанова от 11А клас

Симеон Йорданов от 11А клас