Изготвили проекта

  • Веселин Ангелов - 12Б
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е дипломна работа.

Описание на проекта

Обикалянето на центъра в търсене на паркоместа и харченето на излишно гориво, което замърсява природата, ме мотивира да създам проекта. Той е предназначен за всеки шофьор. Надявам се да се интегрира в града и да се намалят вредните емисии. Приложението визуализира всички паркоместа в зоните и позволява по-лесното намиране на паркомясто. Най-трудната част от разработката е мобилното приложение.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?