PURPLE

Курсов проект, Хардуер
снимка 1 от проект PURPLE
снимка 2 от проект PURPLE

Фотоволтаичните панели са разпространено решение за производство на енергия поради тяхната екологичност и икономичност. Въпреки това ефективността на тези системи зависи от множество фактори като географско местоположение, наклон и посока на монтаж, интензивност на слънчевата радиация и т.н. Статичните фотоволтаични системи не могат да гарантират оптимална експозиция на панелите през целия ден и в различните сезони. Това несъмнено води до ограничаване на производителността. Разработеният проект предоставя интелигентно решение на проблема. PURPLE представлява автономна слънцеследяща фотоволтаична система. Тя следи слънцето по двете оси. Това повишава ефективността на системата за производство на енергия, като се осигурява оптимално използване на слънчевата радиация. Системата е проектирана да издържа на лоши метеорологични условия. Тя е снабдена със сензор, следящ за скоростта на вятъра. Хардуерната част е свързана с мобилно приложение. Разработената система превъзхожда своите конкуренти в няколко отношения – количеството получена слънчева радиация от фототоволтаичните модули е по-голямо от това на едноосните тракери, софтуерното мобилно приложение разполага с достъпен потребителски интерфейс, а цената е значително по-ниска от тази на проучените конкуренти, предоставящи движение по двете оси.

Кристиян Богданов от 11А клас