Библиотека за създаване на текстови потребителски интерфейс

Дипломна работа, Софтуер
снимка 1 от проект Библиотека за създаване на текстови потребителски интерфейс
снимка 2 от проект Библиотека за създаване на текстови потребителски интерфейс

Проектът използва DOM дърво за подредба и структуриране на widget-и. Могат да се правят динамични модификации по дървото. Компонентите могат да се стилизират със CSS-подобен синтаксис. Използва се Pub-Sub архитектура за event-и, като събитията могат да се разделят на 3 основни категории - клавиш, комбинация от клавиши (hotkey) и действие с мишка, като всеки компонент може да слуша за всякакво събитие. Използват се ANSI кодове за економично писане в терминал - използват се минимален брой бодове.

Ивайло Генчев от 12А клас