SecureSpace

Курсов проект, Хардуер
снимка 1 от проект SecureSpace

Система за предоставяне на достъп до дадено помещение/сграда чрез валидиране на RFID карта.

Георги Станачков от 12В клас