Интелигентна домашна градинаИзготвили проекта

  • Анжела Дамянова - 12Г

Имейл за връзка
Проектът е дипломна работа.

Описание на проекта

Най-голямата ми мотивация за разработване на интелигентната домашна градина беше създаването на лесен и приятен начин за отглеждане на растения в домашни условия на базата на IoT технологии. Целта на интелигентната градина е отглеждането на растения в домашни условия, чрез следене на основните параметри на околната среда, имитиране на слънчева светлина и интелигентно напояване. Създадена е на базата на сензори за влажност на почвата, сензор за ниво на вода, сензор за температура и влажност на околната среда и сензор за светлина. За имитиране на слънчева светлина се използват специални светодиоди, които излъчват светлина 16 часа в денонощието. Чрез мини водни помпи и драйвер за тяхното управление се напоява почвата от предварително напълнен контейнер с вода. Най-голямото предизвикателство беше избирането на правилните компоненти и създаването на управляващ софтуер. За мен изготвянето на интелигентната градина беше голямо предизвикателство, благодарение на което научих много. Гордея се с дипломната си работа и с всичко, което успях да науча през процеса по изготвянето ѝ.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?