няма видео :(

Изграждане на корпоративна мрежа посредством защитни стени Fortigate

Дипломна работа, Мрежи
снимка 1 от проект Изграждане на корпоративна мрежа посредством защитни стени Fortigate
снимка 2 от проект Изграждане на корпоративна мрежа посредством защитни стени Fortigate

Проектът има за цел да се разработи корпоративна мрежа посредством защитни стени. Технологиите, устройствата, протоколите и услугите, използвани за реализирането на дипломната работа, са представени в топология, изградена чрез мрежовия симулатор GNS3. Основните устройства, изграждащи мрежовата архитектурата, са защитни стени Fortigate. Основните технологии и протоколи, използвани за реализацията са: OSI и TCP/IP моделите; протокол за динамична маршрутизация BGP, протокол за динамично конфигуриране на хостове DHCP, група от протоколи за сигурност и за изграждане на VPN тунели IPsec, VPN свързаност чрез SSL протокола и HA решение за резервираност, като е представена работоспособността на мрежовата архитектура.

Адриан Стоев от 12Г клас