BelotCounter

Извънкласна дейност, Хардуер
снимка 1 от проект BelotCounter
снимка 2 от проект BelotCounter
снимка 3 от проект BelotCounter
снимка 4 от проект BelotCounter

Автоматизиран брояч на карти за белот.

Владислав Павлов от 12В клас