За думите

Проектът представлява приложение, чиято цел е да обогати речника на младото поколение. Всеки ден в 9 сутринта потребителите получават нотификация за дума на деня. Думите в базата данни са понякога сложни и екстравагантни, понякога свързани с даден празник, понякога просто думи с правопис, който се бърка.

Екатерина Димитрова от 11А клас

снимка 1 от проект За думите