• TUES Fest 2023 /
  • Проекти /
  • Проектиране на система за регистриране на картите при игра на състезателен бридж

Проектиране на система за регистриране на картите при игра на състезателен бридж

Дипломна работа, Хардуер
снимка 1 от проект Проектиране на система за регистриране на картите при игра на състезателен бридж

Това е дипломна работа имаща за цел изработването на система, която да записва карти, да разпознава карти, да разпознава кой играч е изиграл дадена карта в игра на спортен бридж и да праща тези данни към отдалечен сървър.

Михаил Бошкилов от 12Г клас