Облачния мониторинг на успешните компании

Дипломна работа, Мрежи
снимка 1 от проект Облачния мониторинг на успешните компании
снимка 2 от проект Облачния мониторинг на успешните компании
снимка 3 от проект Облачния мониторинг на успешните компании
снимка 4 от проект Облачния мониторинг на успешните компании
снимка 5 от проект Облачния мониторинг на успешните компании
снимка 6 от проект Облачния мониторинг на успешните компании

📌 Целите на дипломния проект са, да се постигне мониторинг на метрики на контейнеризирано приложение в облачна среда и известяване при нарушения на неговата нормална работа. ☁️Разработено облачно решение - 👀 Мониторира метриките на контейнеризирано уеб приложение. 💬 Наблюдава се конкретна метрика, която при изменение в стойностите ѝ, се изпраща известие, което съдържа необходимата информация за дадения проблем. 💡Облачното решение позволява на инжинерите да контролират голям набор от метрики и улеснява процеса за откриване на неизправности. 📈 Решения от същия вид се разработват и усъвършенстват от години с използването на последно поколение технологии, тъй като конкуренцията на пазара се увеличава всеки ден, а компаниите трябва да се приспособят все по-бързо, за да отговорят на нуждите на потребителите.

Цветина Джувакова от 12Г клас