CSR

Курсов проект, Battle Bot
снимка 1 от проект CSR
снимка 2 от проект CSR

battlebot

Огнян Разсадов от 10В клас