Сензорна Iot мрежа, използваща протокола Thread

Дипломна работа, Хардуер
снимка 1 от проект Сензорна Iot мрежа, използваща протокола Thread
снимка 2 от проект Сензорна Iot мрежа, използваща протокола Thread
снимка 3 от проект Сензорна Iot мрежа, използваща протокола Thread
снимка 4 от проект Сензорна Iot мрежа, използваща протокола Thread
снимка 5 от проект Сензорна Iot мрежа, използваща протокола Thread
снимка 6 от проект Сензорна Iot мрежа, използваща протокола Thread

Сензорна Iot мрежа, използваща протокола Thread

Любомир Начев от 12Г клас