3DPE

Извънкласна дейност, Софтуер
снимка 1 от проект 3DPE
снимка 2 от проект 3DPE
снимка 3 от проект 3DPE
снимка 4 от проект 3DPE

3DPE е изцяло custom 3D engine написан на C++ с OpenGL 3.3 core version. Функционалности: Custom 3D система за визуализация Вградена custom функционалност за работа и визуализация на светлина Вграден custom Physics Engine позволяващ извършването на симулации в реална среда Custom shaders написани на GLSL Плюсове: Бързодействие Възможност за оптимизации Използвани технологии: C++ - https://isocpp.org/ OpenGL - https://www.opengl.org/

Дарий Топузов от клас