CPM

Дипломна работа, Софтуер
снимка 1 от проект CPM
снимка 2 от проект CPM
снимка 3 от проект CPM
снимка 4 от проект CPM
снимка 5 от проект CPM
снимка 6 от проект CPM

Система за управление на пакети за програмните езици C и C++

Ясен Ефремов от 12А клас