Изготвили проекта

  • Славянка Йовчева - 11Г
  • Юлиан Рачев - 11Г

Имейл за връзка
Проектът е курсова работа.

Описание на проекта

Мотивира ни желанието да обединим традиционното и модерното. Предназначен е за всички, но е повече към възрастните. Идеята е да направим напълно функциониращ проект и да се забавляваме. Kazan40 Pansa е автоматизирана система за варене на ферментирали плодове. Чрез температурни сензори следим температурите в 2 съда - съда за плодовете и охладителя, а с ултразвуковия сензор за разстояние следим количеството на течност в 3-ти съд - този за готовия продукт. Има и нотифицираща система, която предупреждава потребителя при определени обстоятелства - при дадена температура на охладителя и при достигане на определено ниво на течността в 3-тия съд. Данните от сензорите се изпращат към уеб сървър чрез ESP8266 и се вузиализират в уеб страница, като това позволява потребителят да наблюдава в реално време състоянието на системата. агревателната част от проекта представлява един обикновен котлон, който се изключва при надвишаването на определена температура. Най-големите трудности бяха, като за начало, започването на проекта, показването нa данните от сензора на уеб страница и свързването на нагревателната част от проекта. Най-много се гордеем от знанията и опита, придобити в процеса на работа, и това, че работи.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?