VoIP решение свързващо два доставчика с LB

Дипломна работа на Христо Люцканов, разработена през учебната 2023/2024 година. Дипломната работа представлява технологично решение, свързващо два VoIP доставчика на услуги чрез локални политики за маршрутизация, с имплементирани механизъм за равномерно разпределение на трафика и механизъм за скриване на топологията на мрежата на оператора чрез манипулация на SIP заглавията (headers).

Христо Люцканов от 12Г клас

снимка 1 от проект VoIP решение свързващо два доставчика с LB
снимка 2 от проект VoIP решение свързващо два доставчика с LB