Cerebralink

Курсов проект, Хардуер
снимка 1 от проект Cerebralink
снимка 2 от проект Cerebralink

Мозъчно-компютърен интерфейс (от англ. 'Brain-Computer Interface'), който има за цел да асоциира различните мозъчни/когнитивни състояния на потребителя си с компютърни инструкции, позволявайки му да контролира виртуална среда (поне частично/със сравнително голяма точност) с дадени мозъчни/мисловни функции.

Мартин Наков от 11Б клас