The Thermometerian

Извънкласна дейност, Хардуер
снимка 1 от проект The Thermometerian
снимка 2 от проект The Thermometerian
снимка 3 от проект The Thermometerian

Платформа за следене на температурата и влажността от термометри, спрямо техният сериен номер.

Васил Василев от клас