Изграждане на корпоративна мрежа чрез трета фаза на FVRF DMVPN свързаност

Дипломна работа, Мрежи
снимка 1 от проект Изграждане на корпоративна мрежа чрез трета фаза на FVRF DMVPN свързаност
снимка 2 от проект Изграждане на корпоративна мрежа чрез трета фаза на FVRF DMVPN свързаност

Проектът симулира свързаност между един централен и три отдалечени офиса на една компания, както и опорната свързаност в мрежата на интернет доставчиците между тях. Това е постигнато чрез трета фаза на технологията DMVPN. Използвани са множество протоколи, като mGRE, NHRP, BGP, IPsec, VRRP и технологията VRF, за да се постигне високо ниво на резервираност, сигурност и работоспособност в топологията.

Мартин Йорданов от 12Г клас