VoIP решение, свързващо клиенти с опорна мрежа

Проектът цели да изгради свързаност между клиенти и доставчик на VoIP услуги, в който има Registrar, посредством регистрации. Реализирани са механизми за защита на мрежата като Header Manipulation Rules и такива за преодоляване на NAT. Благодарение на тях мрежата е защитена и в нея може да има устройства, поддържащи NAT функционалност.

Веселин Владимиров от 12Г клас

снимка 1 от проект VoIP решение, свързващо клиенти с опорна мрежа