Автоматизиран наливател на напиткиИзготвили проекта

  • Михаил Димитров - 11А
  • Калин Асенов - 11А
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е курсова работа.

Описание на проекта

Учебният предмет ВМКС и интерес към разработката на embedded системи ни мотивираха да разработим този проект, приложим в ресторанти и барове. Представлява машина, която записва теглото на дадена чаша и колко време ѝ трябва да се напълни според желанието на потребителя. При поставяне на същата чаша, но празна, тя се пълни автоматично до желаното ниво. Най-голямата трудност беше да накараме помпичката да работи по разнообразни причини.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?