Изграждане на корпоративна мрежа, използваща интернет и L2VPN услуги

Дипломна работа, Мрежи
снимка 1 от проект Изграждане на корпоративна мрежа, използваща интернет и L2VPN услуги

Проектът представлява симулация на мрежата на компания, която за свързаността между офисите си използва L2VPN и интернет услуги. Дипломната работа описва подробно процеса по проектиране, изграждане и анализиране на компютърна мрежа, спазвайки всички съвременни стандарти за изграждане на корпоративна мрежа.

Иво Иванов от 12Г клас