DoTheKran

Извънкласна дейност, Хардуер
снимка 1 от проект DoTheKran
снимка 2 от проект DoTheKran
снимка 3 от проект DoTheKran
снимка 4 от проект DoTheKran

Това е кран, който се движи не с дистационно, а със силата на ръката (картинки залепени на ръката) ви и и python :) Проектът е съставен от Arduino и servo мотори, които се управляват с помощта на python. Кранът се движи благодарение на стикерите, които камера улавя и успява да премести моторите на arduino-то спрямо мястото им.

Елена Чернева от 10Г клас