Pokemon Inception

Дипломна работа, Софтуер
снимка 1 от проект Pokemon Inception
снимка 2 от проект Pokemon Inception
снимка 3 от проект Pokemon Inception
снимка 4 от проект Pokemon Inception
снимка 5 от проект Pokemon Inception
снимка 6 от проект Pokemon Inception

Monster Collector Игра, направена с Unreal Engine

Матей Вълов от 12Б клас