The Knight Fighting Game

Извънкласна дейност, Софтуер
снимка 1 от проект The Knight Fighting Game
снимка 2 от проект The Knight Fighting Game

Традиционна Fighting игра в която двама човека се забавляват тествайки рефлекситв си докато се бият във видео игра

Лъчезар Станилов от 11В клас