pong game

Извънкласна дейност, Софтуер
снимка 1 от проект pong game
снимка 2 от проект pong game
снимка 3 от проект pong game
снимка 4 от проект pong game
снимка 5 от проект pong game

игра за двама човека, направена на js малко css и html

Stanislav Ganchev от клас