Управление на серво двигател с Ардуино чрез джойстикИзготвили проекта

  • Давид Панамски - 8В

Имейл за връзка
Проектът е от извънкласна дейност.

Описание на проекта

Този проект представлява запознаването ми с Ардуино, първите ми стъпки. Интерактивен е и е възможно употребата му в бита, например за движение на видео камера. Това, което прави е да движи 2 бр. серво двигателя в направления - Pan/Tilt. Като първи проект с Ардуино, първоначалното оживяване на системата ми беше трудно. Гордея се, че системата работи.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?