Smart Medical BoxИзготвили проекта

  • Георги Корчаков - 12Г

Имейл за връзка
Проектът е дипломна работа.

Описание на проекта

Идеята за създаване на такава кутия дойде от моята баба, която имаше комбинация от диабет и деменция и често объркваше своите лекарства, а това водеше да влошаване на състоянието й. Тогава се роди идеята да се направи кутия, която да й помага да взима правилните лекарства в правилното време и така да ни спести много притеснения, свързани с нейното здраве. Проектът е предназначен за всички хора, които имат затруднения с правилния прием на медикаменти, но най-вече за хора, страдащи от деменция. Бих искал да успея да го разпространя и по този начин да помогна на болните хора да живеят по-дълго, а семействата им - по-спокойно. Проектът SMART MEDICAL BOX е умна автоматична кутия за лекарства, която да следи за правилния прием на медикаментите от възрастни хора и хора страдащи от деменция. Умната кутия представлява седем колони с по четири чекмеджета. За всеки ден от седмицата има предвидени чекмеджета за сутрешни, обедни, вечерни и нощни лекарства. Те се отварят по определена схема, която се задава от потребителя чрез потребителския интерфейс, като така се премахва рискът от предозиране, вземане на грешни лекарства и се намалява вероятността от пропускане на приема. Също така автоматичната кутия има две предвидени чекмеджета за инсулинови писалки - дневна и нощна. Когато стане време за прием на инсулин, правилното чекмедже ще се отвори и кутията ще сигнализира на пациента. Проблемите бяха много - софтуерни, хардуерни и механични. Но моето мнение е, че с труд и постоянство всяка трудност може да бъде преодоляна. Тук е мястото да кажа, че без помощта на дипломния ми ръководител Михаил Ангелов и на семейството ми, които много ми помогнаха в разработването, нямаше да успея. Най-много се гордея с това, че проектът вече е завършен и то, според мен, по професионален начин. И най-важното - РАБОТИ!

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?