Аптекарска вендинг машинаИзготвили проекта

  • Александър Александров - 11А
  • Васил Палигоров - 11А
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е курсова работа.

Описание на проекта

С този проект целим да подобрим и улесним обслужването в аптеките и медицинските заведения, особено в условията на пандемията от COVID-19. Потребителите само въвеждат желаните лекарства и тяхната бройка, след което машината автоматично ги взима.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?