Elsyser's Home

Интерактивна карта на учебното заведение, която показва важна информация за сградата и стаите.

Никол Пенева от клас

Александър Димитров от клас

Павел Иванов от клас

Виктория Ганчева от клас

Деян Нъков от клас

снимка 1 от проект Elsyser's Home
снимка 2 от проект Elsyser's Home
снимка 3 от проект Elsyser's Home