WiCry

Проектът има за цел активно да тества реакциите, действията и експертизата на екипите отговарящи за защита на инфраструктурата, контролите и процедурите за информационна сигурност в реалистична киберзаплаха, която включва най-разпространения протокол за безжична мрежова свързаност - Wi-Fi. Проектът дублирана избрана мрежа, използвайки подхода Evil Twin. В процеса на свързване се отваря графичен потребителски интерфейс. Използва се микрокомпютър за безжична точка за достъп. За да се реализира свързаност към мрежата, се използва потребителски графичен интерфейс. Целия трафик на устройставата, които са свързани към нашата мрежа, минава през централизирана точка и бива визуализиран. Нашето решение RAPD представлява активен мрежов скенер, които филтрира наличните Wifi мрежи с цел откриване на EvilTwin/RougueAP. Има два режима на работа. Learning - Събира информация за точките за достъп. Записва техните MAC адреси. Active - Следи за нови Wi-Fi мрежи и алармира за непознати мрежи.

Моника Спасова от 12Г клас

Теодор Василев от 12Г клас

Калоян Димитров от 12Г клас

Александър Бояджиев от 12Г клас

Димитър Цветков от 12Г клас

снимка 1 от проект WiCry
снимка 2 от проект WiCry
снимка 3 от проект WiCry