Изготвили проекта

  • Камен Стефанов - 11Г
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е курсова работа.

Описание на проекта

Винаги съм харесвал да се занимавам с embedded. Проектът е комбинация от различни системи, които винаги съм искал да направя, макар и поотделно. А така, когато те са обединени, е още по-интересно за мен. Той е предназначен за хора, които се нуждаят от независим от интернет или ток източник на мигновена информация за времето. Може да се опише най-лесно като метеорологична станция. Чрез сензори се измерват различни характеристики на времето - температура, влажност, налягане на въздуха, скорост на вятъра, надморска височина. Също така Element дава предположение какво ще бъде времето след оклко 8 часа. Най-голямото предизвикателство беше да преобразувам стойностите, които получавам от направения от мен сензор за вятър, в км/ч. И да измисля алгоритъм, чрез който се предполага какво ще бъде времето в близкото бъдеще. Най-много се гордея с механизма, чрез който станцията се захранва, с направения от мен сензор за скорост на вътър и с алгоритъма за предсказване на време.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?