Изготвили проекта

  • Виктория Василева - 11Б
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е курсова работа.

Описание на проекта

Харесвам цветовете - тяхното значение и асоциации са интересни. Затова реших да направя една проста аркадна игра на блок 8х8. Проектът представлява бойно поле на пазителя на човечеството и извънземните. Чрез енкодер играчът може да управлява героят си като трябва да се опита да действа спрямо цветове - различните цветове означават герой, извънземно, куршум, еликсир на живота или бомба. Най-големите ми трудности бяха качването на кода в ардуиното - по едно време си мислех, че съм го изгорила.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?