Изготвили проекта

  • Мирослав Минков - 11Г
  • Рикардо Георгиев - 11Г
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е курсова работа.

Описание на проекта

Ние много искахме да направим робот и да навлезем в роботиката. Затова направихме механичен робот паяк, който може да се контролира дистанционно. Преминахме през много изпитания. Като за начало трябваше да изберем как да контролираме паяка с bluetooth или wi-fi, като предпочетохме второто, защото сметнахме, че ще е по-интересно. Впоследствие възникна проблема как да задвижваме краката и колко серво мотора да отговарят за това. Преминахме през много варианти, включително всеки крак да бъде задвижван от няколко мотора, но накрая се спряхме на идеята паякът да е само с 6 серво мотора. Те биват захванати с корди към краката и задвижват по 2 или 4 наведнъж в зависимост от функцията, която ще изпълняват. Да синхронизираме краката да се движат заедно беше най-трудната част. Най-много се гордеем, че го направихме главно от подръчни материали.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?