Изготвили проекта

  • Ивана Вълева - 11Г
  • Кристияна Стоянова - 11Г
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е курсова работа.

Описание на проекта

Мотивира ни идеята за създаването на нещо сами, което би могло до помогне в ежедневието на хората. Проектът е предназначен за всеки, който има желание да улесни живота си и да спести времето прекарано вкъщи. Бихме искали да покажем на хората, че не е е толкова трудно да направиш нещо полезно вместо да губиш времето си в социалните мрежи. Главната функционалност на проекта е да почисти малките останали отпадъци. Най-големите трудности, с които се сблъскахме, бяха процесът на задвижването на нашите електромотори и установяването на необходимото захранване. Едно от нещата, с които се гордеем, е, че успяхме да разработим проект, който би бил полезен на всеки човек в ежедневието и би спестил част от времето му. Друго нещо, с което се гордеем, е лично запоената от нас платка на Motor Driver-а и голямото количество информация, научена в областта на Embedded системите.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?