Шамандура със стойност

Проектът представлява иновативна система от умни шамандури, разположени в стратегически области на морето. Всяка шамандура е оборудвана с множество сензори, които автоматично измерват и записват важни данни от морската и въздушната среда. Събраните данни се изпращат до централна станция, където преминават през процес на обработка и анализ, след което се визуализират чрез уеб приложение. Тази система позволява на изследователи, образователни институции и любители на океана да проследяват и анализират тенденции, да моделират климатични промени и да оценяват антропогенното въздействие върху морските екосистеми с голяма точност и лекота.

Огнян Разсадов от 11В клас

Евгени Попов от 11Г клас

Филостратос Титопулос от 11Г клас

Александра Лазарова от 11В клас

Михаил Петров от 11Г клас

снимка 1 от проект Шамандура със стойност
снимка 2 от проект Шамандура със стойност
снимка 3 от проект Шамандура със стойност
снимка 4 от проект Шамандура със стойност