Imagen

Подобно на известни платформи като DALL-E на OpenAI и Midjourney, Imagen дава на потребителите възможност да генерират завладяващи снимки от прост текст. Също така това може да става както и в Web апликацията, така и директно в Python code, чрез използване на безплатния API, който предлага приложението.

Васил Василев от клас

снимка 1 от проект Imagen