SmartElectricityMeterИзготвили проекта

  • Васил Колев - 9А
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е разработен за Hack TUES.

Описание на проекта

Мотивацията за проекта дойде от вътрешния порив да обединя натрупаните знания в микропроцесорната техника в един общ, добре функциониращ, проект, полезен за много хора. Предназначен е за всеки, който има реална заинтересованост да знае енергията, която потреблява, от кои консуматори произлиза. За хората, които не им е достатъчно да виждат колко е месечната им сметка за електроенергията. SmartElectricityMeter е устройство, което измерва използваната електроенергия и разпознава консуматора, който е включен. Дава подробна информация за времето и характеристиките на събитията. Стремя се да стимулирам ползващите го да отделят внимание на този ресурс (електроенергия) в съзнанието си и в детайл. Проектът се състои от множество малки функционални софтуерни блокове, а самото им подкарване доста ме затрудняваше. Създаването на хардуер си оставя спомени. Щастлив съм, че успях да го осъществя.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?