Mechapede

Mechapede е робот, наподобяващ механична стоножка!

Томислав Иванов от 11Б клас

Димитър Грозев от 11А клас

снимка 1 от проект Mechapede
снимка 2 от проект Mechapede
снимка 3 от проект Mechapede
снимка 4 от проект Mechapede
снимка 5 от проект Mechapede