Изготвили проекта

  • Александър Йорданов - 11Б
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е курсова работа.

Описание на проекта

Замислих се как мога да направя работата на всеки индивид през деня по-лесна, бърза и приятна. Тогава се появи идеята за Edwin - виртуален асистент. Какво прави той? Измерва температурата в стаята, разбира от команди на български език и съответно умее да говори на този език. Това е възможно с помощта на text-to-speech engine. Искате да потърсите информация в интернет или пък искате да си пуснете музика с глас? Edwin е на линия! Най-голямата трудност за мен бе внедряването на text-to-speech engine. Гордея се, че се справих с разработката, наистина улеснява части от ежедневието ми, а и си е впечатляващо да разговаряш с компютър с размерите на кредитна карта.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?