Изготвили проекта

  • Стефан Антонов - 12Г
Github хранилище
Линк към уебсайт на проекта
Имейл за връзка
Проектът е дипломна работа.

Описание на проекта

Проектът е мрежа от отдалечени станции със сензори, които събират информация за температура, влажност и околна осветеност. Изращат отчитаниията по ZigBee безжична връзка до Raspberry Pi, а то ги изпраща до MQTT брокер (сървър), от който тяхната информация може да се визуализира на уеб страница. IoT Sensor Network е за обикновени потребители, желаещи да инсталират IoT (Internet of Things) система за наблюдение а различни параметри. Най-голямата трудност беше разбраотването на уеб страницата, тъй като имах малък опит с използваните технологии. Продуктът е напълно работещ и може да бъде приложен в реална обстановка.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?