VGACard for Apple 2



Изготвили проекта

  • Евгени Атанасов - 11Г
  • Александър Хаджиев - 11А
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е курсова работа.

Описание на проекта

Имаме голям интерес към старите машини, а Apple 2 е точно такава - 8-битов компютър, произвеждан от 1977. Проектът е видеокарта за него, която чрез команди изобразява фигури на модерен дисплей. Предназначен е за Apple 2 собственици. С продукта постигаме възможност за нашата таргет група да използват своите машини с модерни дисплеи. Ще дадем пример със свързването с проектор и зареждането на презентацията на Apple машината. Затруднихме се със софтуерната имплементация на връзката с дисплея. Гордеем се, че се справихме с разработката и вече Apple 2 може да използва модерни дисплеи.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?