Изготвили проекта

  • Радослав Филипов - 9В
  • Димитър Димитров - 9В
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е разработен за Hack TUES.

Описание на проекта

TTL box - система от сензори, която дава информация за условията и показателите на въздуха и температурата в реално време. Може да бъде използвана във всякакви среди: - в дома, за да се управляват смарт устройства; - в гората, за да анализира въздуха и да показва рисковите зони за пожари, като известява, ако възникнат такива. - в парници, градини, сървърни помещения и много други. Плюсът е, че е евтин и леснопреносим. Проектът е насочен предимно към горското и селското стопанство. Най-голямата трудност бе да извличем информация от сензорите. Гордеем се, че успях да направим завършен продукт.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?