Ransim2.0

Проекта симулира действията на зловредни кодове от тип Ransomware. Целта е да може крайния потребител да тества как неговите защити биха се справили срещу атака от този тип.

Ангел Николов от 12В клас

снимка 1 от проект Ransim2.0