Smart Home

Проектът "Smart Home" е иновативна система за управление на домашната сигурност и комфорт. Включва умна ключалка, която може да бъде отворена през интернет, чрез лицево разпознаване чрез уеб камера или посредством разпознаване на Bluetooth сигнала от мобилния телефон на потребителя. При отключване на ключалката, системата автоматично включва осветлението във входната стая. Освен това, лампите в дома могат да бъдат включвани чрез прости жестове, като пляскане с ръце или чрез уеб приложение. Тези интелигентни функции предоставят на потребителите по-голямо удобство и безопасност, предлагайки модерни решения за контрол и мониторинг на техния дом.

Богдан Яков от 11Б клас

Георги Стоянов от 11Б клас

снимка 1 от проект Smart Home
снимка 2 от проект Smart Home
снимка 3 от проект Smart Home
снимка 4 от проект Smart Home
снимка 5 от проект Smart Home