Изготвили проекта

  • Николай Динков - 11В
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е курсова работа.

Описание на проекта

Кучето ми доста често иска да си играем. За жалост, трябва и да ме чака, за да му обърна нужното внимание. Появи се идеята за Ball_thrower. С него, когато кучето ми пожелае да си играе, ще може да го направи само и няма нужда да ме чака да приключа работата си. Предназначен е за домашни любимци. Продуктът изстрелва топче в някаква посока, като съобразвява дали няма някакво препятствие в съответната посока, но ако има такова, то няма да бъде изхвърлено топчето. Затрудних се с механизна, с който трябва да се изстрелва топчето. Гордея се, че от белия лист хартия и идея в главата си, реализирах устройство, което е функционално и смислено. Бих искал, когато го осъвършенствам, да бъде приложим и да влиза в реална употреба.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?