Chalcedony

Интерпретатор на статично типизиран скриптов език. Целта на проекта да се демонстрира възможността за типизацията на скриптови езици без нуждата от външни технологии. Синтаксиса на езика е приятен и наподобява популярният програмен език Python, а откъм функционалности поддържа променливи, проверки (if statements), цикли (while statements), функции, рекурсия и основни действия със списъци.

Димитър Николов от 12Б клас

снимка 1 от проект Chalcedony
снимка 2 от проект Chalcedony
снимка 3 от проект Chalcedony