Rezeusionist

Проектът "Rezeusionist" / "Резевсионист" представлява робот-информатор, който се адаптира според индивидуалните нужди на всякакви потребители. Този робот е управляван чрез уебсайт с микросървизна архитектура, където потребителите могат да персонализират знанията и функциите на своите роботи. ИзползвайкиAI алгоритми за обработка на естествен език, "Rezeusionist" ефикасно разбира и отговаря на въпроси в реално време, правейки го идеален за роли като рецепционисти или специализирани консултанти. Също така, оборудван с широк спектър от знания за обща култура, роботът е в състояние да се адаптира и във всяка комуникационна среда, предоставяйки точна и ценна информация. Прототипа е специфично насочен към това да е рецепционист.

Борис Стоянов от 10Г клас

Билян Костадинов от 10Г клас

Стоян Бабанов от 10Г клас

снимка 1 от проект Rezeusionist
снимка 2 от проект Rezeusionist
снимка 3 от проект Rezeusionist