Quizify

Мобилно приложение, което генерира тестови задачи, на базата на предоставени материали (снимка/pdf файл). Съхранява систематизирано материалите и резултата от теста в профила на потребителя за бъдеща употреба.

Моника Георгиева от 10А клас

Лили Шишкова от 10Г клас

Илина Цанова от 10А клас

Йоана Ризова от 10Г клас

снимка 1 от проект Quizify
снимка 2 от проект Quizify
снимка 3 от проект Quizify
снимка 4 от проект Quizify