Smart Relay

Смарт реле за управление на захранването на offline или online устройства и машини. Проектът “Smart Relay” е реализиран с помощта на ESP8266 микроконтролер със софтуер разработен на програмният език Arduino. То е с възможност за настройки на параметрите на системата според необходимостта на потребителя и особеностите на клиентските устройства, управлявани чрез уеб интерфейс. Най-важното преимущество на този продукт е, че управлението на смарт релето използва локален контрол без необходимост от cloud service, което повишава многократно както неговата киберсигурност така и неговата физическа сигурност. Това го прави многократно по-подходящо за използване при изпълнението на професионални задачи с високо необходимост от производствена сигурност за разлика от другите подобни на пазара. Възможността за разнообразни клиентски настройки позволява смарт релето да работи както в ръчен така и в полуавтоматичен или автоматичен режим. То може да следи присъствието на определени устройства в мрежата по техния IP адрес и да управлява захранването им в зависимост от зададените му настройки.

Калоян Янев от клас

Виктор Алексиев от клас

снимка 1 от проект Smart Relay
снимка 2 от проект Smart Relay
снимка 3 от проект Smart Relay
снимка 4 от проект Smart Relay
снимка 5 от проект Smart Relay